Órarend

RASPORED ZVONJENJA  

Prepodnevna smena

 

Popodnevna smena

1.

čas

7.30 –   8.15

 

1.

čas

13.30 – 14.15

2.

čas

8.20 –   9.05 

 

2.

čas

14.20 – 15.05

3.

čas

9.20 – 10.05 

 

3.

čas

15.20 – 16.05

4.

čas

10.10 – 10.55  

 

4.

čas

16.10 – 16.55

5.

čas

11.05 – 11.50

 

5.

čas

17.05 – 17.50

6.

čas

11.55 – 12.40 

 

6.

čas

17.55 – 18.40

7.

čas

12.45 – 13.25 

 

7.

čas

18.45 – 19.25

Legfrissebb