Dopunska i dodatna nastava za vreme zimskog raspusta

NASTAVNIK AKTIVNOST 27.decembar 28.decembar 29.decembar
Izabela Sič Koso dopunska od 9,00 od 10,00 podela knjižica u 11,00
Veronika Pocik Šamu dopunska   od 9,00-11,00  
Andraš Pocik dopunksa od 9,30    
Geza Kovač dopunska od 9,30 od 9,30 od 10,00
Klara Đurčik dopunska, dodatna od 9,00 od 9,00 od 9,00
Lajoš Orovec Borbelj dopunska, dodatna od 9,00    
Roža Orovec Borbelj dopunska   od 9,00  
Noemi Zagorac dopunska od 9,00 od 9,00 podela knjižica u 9,30
Gordana Bašić Palković administracija,dopunska 9,00-13,00 9,00-13,00 9,00-13,00
Svetlana Manojlović dopunska i dodatna 9,00 9,00 11,00
Ana Rudić dopunska 9,00-3,00 9,00-12,00  
Natalin Bugar dopunska i dodatna 9,00-11,00 9,00-11,00 9,00-11,00
Atila Varga dopunska od 9,00 od 9,00 od 9,00
Nataša Batrović dopunska od 9,00   od 8,00
Tinde Tselios dopunska 26.12.    
Mirjana Mamula dopunska   9,00-11,00 9,00-11,00
Iren Tot dopunska od 9,00 podela knjižica u 9,00 9,00-12,00
Jacinta Perna dopunska 9,00   9,00
Teodora Rajšić dodatna 9,30    
Margit Mojzeš dopunska 9,00 9,00 9,00
Sabina Jelačić dopunska 9,00 10,00 10,00
Paulina Laslo dopunska 9,30 10,00 10,00
Agneš Vil dopunska 9,00 10,00 10,00