Svi bi belo da nose:)

Stigle nama uniforme:)

1.2 fizioterapeutski tehničari