Dopis u vezi angažovanja zdravstvenih radnika u obrazovnim institucijama

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за образоваае, прописе, управу и националне магьине — националне заједнице Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Т: +381 21 487 43 48

ounz@vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 128-77-0/2020                                            ДАТУМ: 27.03.2020.

МЕДИЦИНСКИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

ПРЕДМЕТ: Допис

Поштовани,

Обавештавамо Вас да се наредба Покрајинског секретара за здравство, од 23.3 2020. године, којом је забрањен допунски рад здравственим радницима запосленим у здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, не односи на здравствене раднике који су ангажовани да раде по уговору у складу са законом, ради остваривања образовно— васпитног рада учењем на даљину, држањем наставе из стручних медицинских предмета у средњим медицинским школама на територији Аутономне покрајине Војводине

С поштовањем