Festival tradicijskog pjevanja

Ženski vokalni sastav Medicinske škole Subotica

 

U svečanoj sali HKC „Bunjevačko kolo”, u subotu 26. oktobra održan je po drugi putFestival tradicijskog pjevanja. Učestvovalo  je 16 kulturno-umetničkih društava iz Srbije i Hrvatske, a Ženski vokalni ansambl Medicinske škole Subotica je već drugi put nastupio na festivalu kao najmlađi i jedini učesnik iz Subotice.

Voditeljka programa Ksenija Benčik, pozdravila je takmičare iz svih gradova i upoznala publiku i izvođače sa pravilima kategorija u kojima će se pevačke grupe takmičiti, a pravila su nalagala da se dve tradicionalne pesme moraju izvoditia capella na pamet, da obe pesme moraju biti različitog karaktera i da svi takmičari moraju biti obučeni u izvornu narodnu nošnju. Učenice medicinske škole su se predstavile pesmama: Žito žela lipota divojka (izvornom bunjevačkom pesmom iz Tavankuta, koja se pevala prilikom žetve). Pevana je jednoglasno po melografskom snimku Lozike Skenderović. Druga izvedena pesma je bila Moja mama ćilim tka (izvorna šokačka pesma iz Bačkog Monoštora, koju su devojke pevale dok su pripremale štafir za udaju). Pevana je jednoglasno po melografskom snimku pevačke grupe Kraljice Bodroga. Učenice „Srednje medicinske škole Subotica” su izvele tačku obučene u radnu bunjevačku nošnju – sefir.

Među pevačkim grupama, šesta po redu je nastupila i ženska pevačka grupa medicinske škole iz Subotice,pod rukovodstvom nastavnice muzičke umetnosti Emine Tikvicki, sastavljena od četrnaest devojaka iz sledećih odeljenja:

Jelena Bašaragin - 2.5, Mirela Timar - 2.5, Nina Šarčević - 2.5, Dunja Vojnić Hajduk - 1.05, Emilija Husar - 1.05, Milica Ničić - 1.05, Jovana Francišković - 1.01, Rafaila Stokin - 1.01, Tijana Lulić - 2.01, Nevena Jozić - 2.03, Milica Dakić - 2.03, Ivana Kopunović - 3.01, Aleksandra Petković - 3.1, Olivera Pinter - 4.4.

Po završetku takmičenja prigodne diplome-zahvalnice za učestvovanje na Drugom Festivalu tradicijskog pjevanja, predstavnicima svih pevačkih grupa uručio je predsednik HKC „Bunjevačko kolo” Lazar Cvijin zajedno sa predsednicom organizacionog odbora festivala Senkom Horvat. Nakon dodela nagrada i diploma, bila je priređena večera za sve učesnike.

Postojanje ovakvog ansambla za medicinsku školu predstavlja raritet, jer se đaci ostvaruju prvenstveno u struci, ali sa podjednakim entuzijazmom pristupaju i u raznim oblastimanauke, sporta i umetnosti, što ovu ustanovu čini jedinstvenom na teritoriji grada Subotice i pre svega doprinosi većoj promociji škole.