Forum teatar - kreativna radionica

Forum teatar - krativna radionica učenika Srednje medicinske škole sa učenicima škole "Dositej Obradović",na temu  diskriminacije kod mladih..Forum teatar je forma interaktivnog pozorišta u kojem voditelj nakon izvođenja scene nasilja ili diskriminacije uključuje publiku. Publika vraća glumce na određeni deo scene i zauzimajući mesto određenog lika menja tok predstave.