Ispitni rok maj-jun 2021

 ISPITNI ROK MAJ –JUN 2021.

11.5.2021./UTORAK 15H/ ISPIT ZA LABORATORIJSKE TEHNIČARE NA MAĐARSKOM I SRPSKOM JEZIKU PROFESOR-ANGELIKA TOlDI BOŽIĆ

HEMATOLOGIJA/3GODINA/

MIKROBIOLOGIJA/2GODINA/

BIOHEMIJA /3GODINA/

ANALITIČKA HEMIJA/2 GODINA/ZA SVE SMEROVE

FARMACEUTSKA HEMIJA/3.4 GODINA/

MEDICINSKA BIOHEMIJA ZA SVE SMEROVE

13.5.2021/ČETVRTAK U 16H/ ISPIT HIGIJENA NA SRPSKOM JEZIKU- DR VINČIĆ SAŠA

18.5.2021/UTORAK U 16H / ISPIT ZDRAVSTVENA NEGA IV I INTERNA MEDICINA SA NEGOM VEŽBE NA SRPSKOM JEZIKU – PROFESOR MIRJANA MAMULA

19.5.2021/SREDA U 11,30H/ ISPIT MIKROBIOLOGIJA NA MAĐARSKOM JEZIKU –DR LAJKO NORA

19.5.2021. /SREDA U 16,30H/ ISPIT MUZIČKA KULTURA ZA DECU NA SRPSKOM JEZIKU-PROFESOR EMINA TIKVICKI

19.5.2021. /SREDA U 16,30/ ISPIT ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA NA SRPSKOM JEZIKU- PROFESOR VESNA BOJANIĆ

19.5.201./SREDA U 15,25H/ ISPIT MEDICINSKA ETIKA NA MAĐARSKOM I SRPSKOM JEZIKU- PROFESOR OLGA PETROVIĆ

20.5.2021./ČETVRTAK U 16H/ ISPIT- MIKROBIOLOGIJA NA SRPSKOM JEZIKU ZA MEDICINSKE SESTRE TEHNIČARE

18.5.2021./UTORAK U 16H/ KONSULTACIJE IZ MIKROBIOLOGIJE PRE ISPITA

21.5.2021. /PETAK U 16H/  ISPIT FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA II, III , IV GODINA NA SRPSKOM  – PROFESORI SONJA GALFI I DRAGANA VIDAKOVIĆ

24.5.2021/PONEDELJAK U 16H/ ISPIT HIGIJENA NA MAĐARSKOM JEZIKU-PROFESOR DR KIŠ BOŽANA

25.5.2021. /UTORAK U 17H/ ISPIT PREDŠKOLSKA PSIHOLOGIJA NA  SRPSKOM I MAĐARSKOM JEZIKU- PROFESOR ERIKA RONČAK PETROVIĆ

26.5.2021./SREDA U 16H/ISPIT FARMACEUTSKO TEHNOLOŠKE OPERACIJE I POSTUPCI NA MAĐARSKOM JEZIKU- PROFESOR-KLAUDIJA REPAŠI

26.5.2021./SREDA U 16H/ ISPIT LATINSKI JEZIK NA SRPSKOM I MAĐARSKOM JEZIKU- PROFESOR  ANA RUDIĆ

27.5.2021./ČETVRTAK U 16H/ ISPIT ANATOMIJA SA FIZIOLOGIJOM NA SRPSKOM JEZIKU- DR VINČIĆ SAŠA

25.5.2021./ UTORAK U16/ KONSULTACIJE IZ ANATOMIJE PRE ISPITA

27.5.2021./ČETVRTAK U 17H/ ISPIT FARMAKOGNOZIJA SA FITOTERAPIJOM II GODINA NA SRPSKOM JEZIKU-  PROFESOR IVANA SEDLAK

28.5.2021/PETAK U 17H/ ISPIT BROMATOLOGIJA SA DIJETETIKOM IVGODINA NA SRPSKOM JEZIKU- PROFESOR JASMINKA STEFANOVIĆ