Izložba

Učenici 4.01 razreda opšteg smera
u saradnji sa Dnevnim boravkom za odrasla lica pri Domu za decu ometenu u razvoju "Kolevka" pripremali su izložbu korisnika boravka.
Izložba je bila održana u petak 30.novembra.2018., u 19h na otvorenom univerzitetu