Link za javnu nabavku električne energije za 2022. godinu

Link za javnu nabavku električne energije za 2022.godinu

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/66616