Obaveštenje za maturante

Molim Vas da na web-sajt Vaše škole postavite obaveštenje za zainteresovane učenike/maturante o besplatnoj online pripremnoj nastavi iz opšte i fizičke hemije za upis u školsku 2020/21 godinu na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu (www.ffh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/04/Припремна-настава-на-даљину_ФФХ_2020.pdf). 

 

Srdačan pozdrav,
 

Gordana Ćirić-Marjanović