Primer dobre saradnje

Još jedan primer dobre saradnje Srednje medicinske škole sa osnovnim školama pokazan je u petak u OŠ "Sonja Marinković", gde su učenici 5.a razreda imali priliku da se upoznaju sa osnovama prve pomoći. Predavač je bio Luka Ivanišević koji je na veoma zanimljiv i edukativan način kroz prezentaciju i praktične primere ukazao na to kako se pravilno pozivaju hitne službe na mesto događaja, osnove mera reanimacije odraslih i dece starosti do godinu dana. Čas, koji je trajao 45 minuta, umnogome se razlikovao od klasičnog časa. Prezentacija je bila fokusirana da se deci kroz praktične primere objasni koje su to zaista urgentne situacije, a koje ne, a takođe i na primerima koja situacija iziskuje više hitnih službi. Nakon uvodnog dela časa o hitnim službama, predavanje je krenulo u smeru reanimacije i merama osnovne životne potpore. Ono po čemu se ovakva vrsta predavanja razlikuje od klasičnih, to je cilj koji se zasniva na tome da se kroz zabavan način stiču nova znanja. Dosadne i suvoparne teorije nije bilo, a po rečima dece jako im se dopalo celo predavanje i sa neizmernom željom iščekuju novu posetu i novo gradivo. "Izuzetna je čast meni kao predavaču i pre svega zdravstvenom radniku dobiti priliku i ukazano poverenje u radu sa decom osnovnoškolskog uzrasta. I ako su ovo veoma važne teme, veoma je bitno istaknuti da su to mladi ljudi koji su tek počeli da uče i da je potrebno maksimalno prilagoditi gradivo i sve reči baš njima, jer nema dobrog predavanja ako će oni izaći posle iz učionice kao da nisu ništa slušali proteklih 45 minuta. Mislim da sam ostvario svoj cilj, i radiću i dalje na unapređenju svojih tehnika u predavanjima" rekao je Luka koji takođe dodaje da je ovo bio eksperimentalan čas koji se pokazao kao veoma dobra inovacija. U prilogu se nalaze slike sa predavanja, kao i nekoliko slajdova sa prezentacije.