Raspored konsultacija mart 2021.

RASPORED KONSULTACIJA MART 2021

1.ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA / SRPSKI J./ DR VINČIĆ

UTORAK-9.3; 16.3; 23.3; 30.3. U16H

2.HIGIJENA I MIKROBIOLOGIJA /SRPSKI J./ DR VINČIĆ

ČETVRTAK 11.3; 25.3. U 16H

3.PRVA POMOĆ /SRPSKI J./ BOJANA BABIN

ČETVRTAK 11.3; 18.3. U16H

4.ZDRAVSTVENA NEGA 1 /SRPSKI J./ MILANOVIĆ PREDRAG

ČETVRTAK  11.3; 18.3. U17H

5.ZDRAVSTVENA NEGA 2 /SRPSKI J./BOJANA BABIN

ČETVRTAK  11.3; 18.3. U17H

6. ETIKA /SRPSKI I MAĐARSKI J/ OLGA PETROVIĆ

KONTAKT SA PROFESORKOM NA MEJL: Olga Petrovic o.petrovic@yahoo.com

7.ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA/ MAĐARSKI J./ DR KORNELIJA JAKŠIĆ

UTORAK 9.3.U 16H

8. FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA /SRPSKI J./ DRAGANA VIDAKOVIĆ

KONTAKT SA PROFESORKOM NA MEJL: draganadjordjevic88@gmail.com

9.ANALITIČKA HEMIJA /MAĐARSKI J./ AGELIKA TOLDI BOŽIĆ

UTORAK 9.3U 15,30H

10.HISTOLOGIJA I HEMATOLOGIJA  /MAĐARSKI J./ AGELIKA TOLDI BOŽIĆ

UTORAK 9.3U 15,

USKORO ĆE BITI SVE POSTAVLJENO…

 

 

 

11.LATINSKI JEZIK/M I S JEZIK/ ANA RUDIĆ

ČETVRTAK 11.3. I 25.3.U 16H

12.INTERNA MEDICINA-VEŽBE III IIV GODINA/ SRPSKI J./MIRJANA MAMULA

UTORAK 9.3.16,30H

13. ZDRAVSTVENA NEGAIV /SRPSKI J./  MIRJANA MAMULA

UTORAK 9.3. U16,30H

14.DEČIJA PSIHOLOGIJA / SRPSKI J./ VESNA BOJANIĆ

SREDA 10.3. U 17H ILI vesna_vidak@yahoo.com

15.HIGIJENA / MAĐARSKI J./DR KIŠ BOŽANA

KONTAKT TEL.064 346 8 698

16.MIKROBIOLOGIJA /MAĐARSKI J./ DR NORA LAJKO

KONTAKT TEL. 062 184 1 754

17. NEGA DECE RANOG UZRASTA / SRPSKI J./ BISERA BODIŠ

SVAKA SREDA I ČETVRTAK U 16H

18. NEGA I VASPITANJE DECE III I IV GODINA/ SRPSKI J./ BISERA BODIŠ

SVAKA SREDA I ČETVRTAK U 16H

19. MUZIČKA KULTURA ZA DECU /SRPSKI J./EMINA TIKVICKI

KONTAKT TEL. 060 134 9 976

20. MEDICINSKA BIOHEMIJA/ SRPSKI J./ JASNA BEŠLIĆ/

 UTORAK 9.3.  U 16H

21.INTERNA MEDICINA / SRPSKI J./ DR.ANGELINA OBRADOVIĆ

PONEDELJAK 8.3. U 17H

22.KNJIŽEVNOST ZA DECU/ SRPSKI J./ ANA GAKOVIĆ/

PONEDELJAK 8.3. U 17.15H

 

23.GINEKOLOGIJA – VEŽBE/SRPSKI J./ DR BRDAR TEODORA

////////

24.FARM.TEH.OPERACIJE

//////////////////