treći razredi

PLAN   PISMENIH VEŽBI  

Novine u Pravilniku o ocenjivanju

Član 15

Raspored pismenih provera dužih od 15 minuta upisuje se u dnevnik rada i objavljuje se za svako odeljenje na oglasnoj tabli škole, odnosno na zvaničnoj internet strani škole četiri puta u toku školske godine prema godišnjem planu rada škole. Rasporedom iz stava 1. ovog člana može da se planira najviše jedna provera u danu, odnosno najviše tri provere iz stava 1. ovog člana tokom nedelje.

3.01

 

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Немачки језик Немачки језик контролни задатак 1. 10. 2019. 1/10  
Биологија контролни задатак 8. 10. 2019. 2/10  
Масажа Masaža блиц тест 8. 10. 2019. 2/10  
Математика контролни задатак 9. 10. 2019. 2/10  
Гинекологија и акушерство контролни задатак 11. 10. 2019. 2/10  
Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 10. 2019. 3/10  
Немачки језик Немачки језик контролни задатак 29. 10. 2019. 5/10  
Математика писмена вежба 30. 10. 2019. 5/10  
Немачки језик Немачки језик контролни задатак 12. 11. 2019. 3/11  
Социологија са правима грађана контролни задатак 28. 11. 2019. 5/11  
Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 12. 2019. 2/12  
           

3.02

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Гинекологија и акушерство контролни задатак 16. 9. 2019. 3/09  
Математика контролни задатак 7. 10. 2019. 2/10  
Здравствена нега контролни задатак 11. 10. 2019. 2/10  
Мађарски језик и књижевност писмени задатак 23. 10. 2019. 4/10  
Хирургија контролни задатак 5. 11. 2019. 2/11  
Математика писмена вежба 19. 11. 2019. 4/11  

3.1

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Немачки језик   контролни задатак 1. 10. 2019. 1/10  
Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 10. 2019. 2/10  
Математика   контролни задатак 9. 10. 2019. 2/10  
Математика   писмена вежба 24. 10. 2019. 4/10  
Немачки језик   контролни задатак 29. 10. 2019. 5/10  
Математика   писмена вежба 6. 11. 2019. 2/11  
Немачки језик   контролни задатак 12. 11. 2019. 3/11  
Социологија са правима грађана контролни задатак 28. 11. 2019. 5/11  

3.2

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Немачки језик   контролни задатак 1. 10. 2019. 1/10  
Математика   контролни задатак 7. 10. 2019. 2/10  
Српски језик и књижевност писмени задатак 9. 10. 2019. 2/10  
Српски језик и књижевност контролни задатак 16. 10. 2019. 3/10  
Масажа   блиц тест 24. 10. 2019. 4/10  
Математика   писмена вежба 25. 10. 2019. 4/10  
Немачки језик   контролни задатак 29. 10. 2019. 5/10  
Српски језик и књижевност контролни задатак 4. 11. 2019. 2/11  
Немачки језик   контролни задатак 12. 11. 2019. 3/11  
Социологија са правима грађана контролни задатак 28. 11. 2019. 5/11  
Српски језик и књижевност контролни задатак 2. 12. 2019. 1/12  
Српски језик и књижевност писмени задатак 11. 12. 2019. 2/12  

3.5

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Васпитање и нега деце контролни задатак 7. 10. 2019. 2/10  
Физика   контролни задатак 8. 10. 2019. 2/10  
Дечја психологија контролни задатак 10. 10. 2019. 2/10  
Мађарски језик и књижевност писмени задатак 18. 10. 2019. 3/10  
Хемија   контролни задатак 24. 10. 2019. 4/10  
Немачки језик   контролни задатак 29. 10. 2019. 5/10  
Немачки језик   писмени задатак 26. 11. 2019. 5/11  

3.8

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Хемија   контролни задатак 22. 10. 2019. 4/10  
Немачки језик контролни задатак 29. 10. 2019. 5/10  
Мађарски језик и књижевност писмени задатак 4. 11. 2019. 2/11  
Немачки језик писмени задатак 26. 11. 2019. 5/11