Raspored prijema

PRIJEM RODITELJA PREDMETNIH NASTAVNIKA

U prvom polugodištu šk. 2018/19. godine

 

 

NASTAVNIK

DAN

VREME

EMINA TIKVICKI

ČETVRTAK

8,15-9,00

ZOLTAN VARGA

UTORAK

10,10-10,55

NOEMI ZAGORAC

ČETVRTAK

14,30-15,15

KLARA VLAŠIĆ

UTORAK

17,55-18,40

PAULINA LASLO

UTORAK

12,45-13,30

MIRJANA MAMULA

PETAK

11,00-11,30

TEODORA RAJŠIĆ

PETAK

12,30-15,00

JULIJANA JAMBOR

PETAK

17,55

ANDRAŠ POCIK

PONEDELJAK

14,15

BORIS ČEGAR

PETAK

17,00

VERONIKA POCIK ŠAMU

PONEDELJAK

16,10-17,00

TEODORA TELEK

SREDA

11,00-12,00

SVETLANA MANOJLOVIĆ

SREDA

11,10-11,55

HERMINA RAC SABO

SREDA

14,20-15,05

ANA RUDIĆ

SREDA

8,20-9,05

JACINTA PERNA

UTORAK

11,55-12,40

AGNEŠ VIL

SREDA

10,00-11,00

JASNA BEŠLIĆ

SREDA

17,55

TINDE TSELIOS

PETAK

14,15-14,45

GORDANA ŽUŽIĆ

SREDA

13,30

JASMINA MILODANOVIĆ

SREDA

9,05-10,00

ANA GAKOVIĆ

PONEDELJAK

10,55

VESNA BOJANIĆ

PETAK

12,00-13,00

MONIKA MOLNAR

UTORAK

12,00-12,30

STOJANKA BJELETIĆ

SREDA

12,00-12,40

ATILA VARGA

ČETVRTAK

13,30-14,30

MARGIT MOJZEŠ

SREDA

13,30-14,15