Raspored ispita oktobar 2019.

DATUM

PREDMET

 

 

18.10.2019. u 15:00 h

 

 

18.10.2019. u 15:00 h

 

Farmakologija

 

 

Farmaceutskatehnologija

 

28.10.2019. u 15:00 h

 

 

28.10.2019. u 15:00 h

 

 

28.10.2019. u 15:00 h

Kozmetologija

 

 

Organizacijafarmaceutskedelatnosti

 

Farmaceutskotehnološkeoperacije

 

22.10.2019.u 17:00 h

 

 

22.10.2019.u 16:00 h

Preduzetništvo

 

 

Toksikologija

 

17.10.2019. u 14:15h

 

17.10.2019. u 14:15h

Medicinskabiohemija

 

Hemija

 

24.10.2019 u 15:00 h

Kulturatela

 

 

29.10.2019.u 16:00 h

 

Hematologija

 

 

29.10.2019.u 16:00 h

 

Mikrobiologija

 

 

 

Bromatologija

 

 

29.10.2019.u 16:00 h

Patologija

 

 

28.10.2019.u 10:00 h

Zdravstvenanega