Raspored ispita za oktobar

RASPORED ISPITA     OKTOBAR  2018

VANREDNI UČENICI

 

PREDMET

DATUM

PATOLOGIJA

18.10.2018. u  16:00

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA

23.10.2018. u  16:00

HIGIJENA SA ZDRAVSTVENIM VASPITANJEM

23.10.2018. u  16:00

MIKROBIOLOGIJA

25.10.2018. u   16: 00

LATINSKI JEZIK

25.10.2018. u   16: 00

ZDRAVSTVENA NEGA

30.10.2018. u   15.00

PRVA POMOĆ

30.10.2018. u   15.00

FARMAKOGNOZIJA

29.10.2018. u  15.00

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA

29.10.2018. u  15.00

ORGANIZACIJA FARMACEUTSKE DELATNOSTI

30.10.2018..u  15.00

OSNOVE KLINIČKE FARMACIJE

30.10.2018..u  15.00