Raspored konsultacija

RASPORED KONSULTACIJA MART 2021

1.ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA / SRPSKI J./ DR VINČIĆ

UTORAK-9.3; 16.3; 23.3; 30.3. U16H

2.HIGIJENA I MIKROBIOLOGIJA /SRPSKI J./ DR VINČIĆ

ČETVRTAK 11.3; 25.3. U 16H

3.PRVA POMOĆ /SRPSKI J./ BOJANA BABIN

ČETVRTAK 11.3; 18.3. U16H

4.ZDRAVSTVENA NEGA 1 /SRPSKI J./ MILANOVIĆ PREDRAG

ČETVRTAK  11.3; 18.3. U17H

5.ZDRAVSTVENA NEGA 2 /SRPSKI J./BOJANA BABIN

ČETVRTAK  11.3; 18.3. U17H

6. ETIKA /SRPSKI I MAĐARSKI J/ OLGA PETROVIĆ

KONTAKT SA PROFESORKOM NA MEJL: Olga Petrovic o.petrovic@yahoo.com

7.ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA/ MAĐARSKI J./ DR KORNELIJA JAKŠIĆ

UTORAK 9.3.U 16H

8. FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA /SRPSKI J./ DRAGANA VIDAKOVIĆ

KONTAKT SA PROFESORKOM NA MEJL: draganadjordjevic88@gmail.com

9.ANALITIČKA HEMIJA /MAĐARSKI J./ AGELIKA TOLDI BOŽIĆ

UTORAK 9.3U 15,30H

10.HISTOLOGIJA I HEMATOLOGIJA  /MAĐARSKI J./ AGELIKA TOLDI BOŽIĆ

UTORAK 9.3U 15,30H