Nastava van klupe

Poseta specijalizovanoj radnji Medifit

Učenici sa smera fizioterapeutski tehničari, posetili su specijalizovanu radnju, gde su imali priliku da se upoznaju sa širokim asortimanom ortotskih sredstava, pomagala za kretanje, antidekubitalnih pomagala, sanitarnih pomagala, ortopedskih cipela za decu i odrasle, uložaka za obuću po meri i dr.

Poseta ovoj firmi omogućila je praktičnu obradu nastavnog sadržaja iz oblasti medicinske rehabilitacije, iz predmeta Zdravstvena nega i rehabilitacija, sa učenicima prvog razreda.

Ovim putem se zahvaljujemo Medifitu na višegodišnjoj saradnji, uslužnosti i ljubaznosti.

Na ovaj način naši učenici stiču kvalitetno znanje van školske klupe, koje im omogućava bolji uvid u struku za koju su se opredilili izborom Medicinske škole.

                                                                                                                            Odeljenje fizioterapeuti 1.2