Stručne posete maturanata SMŠ

Stručno usavršavanje učenika medicinskih škola podrazumeva i posete zdravstvenim ustanovama. Učenici, sa smera medicinska sestra-tehničar, su 9. marta 2018. posetili Institut za majku i dete, a fizioterapeutski tehničari su posetili Institut za rehabilitaciju u Beogradu.

Institut za rehabilitaciju, u Sokobanjskoj 17,  je visokospecijalizovana ustanova iz zdravstvene zaštite koja pruza usluge u oblasti rehabilitacije. Kao ustanova koja teži da zadrži vodeću poziciju u oblasti rehabilitacije, poslužila nam je da naši učenici steknu nova saznanja u ovoj oblasti. Pored obilaska odeljenja za Fizikalnu medicinu, učenici su imali priliku da se upoznaju sa rehabilitacijom kardioloških bolesnika, sa holter monitoringom, sa testovima opterećenja kao i sa telemetrijom. Nova saznanja i iskustva su svakako dobrodošla, jer je poznato da se današnji profesionalni život zasniva na celoživotnom učenju, i da se naučna istraživanja kao i razvoj tehnologije u medicini, mora pratiti u kontinuitetu.

Odeljenje 4.01, medicinska sestra-tehničar je posetilo Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić".

Institut je sada jedna od vodećih zdravstvenih dečijih ustanova u regionu. Osnovan je 1961. godine. Svojim zalaganjem, profesor Čupić se istakao kao jedan od najboljih pedijatara na prostoru bivše Jugoslavije, stvorivši uglednu zdravstvenu ustanovu u kojoj se leči polovina dece is Srbije, kao i deca sa prostora bivše Jugoslavije. 

Učenici su obišli Kliniku za dečiju hirurgiju, Službu operacionog bloka, Kardiotorakalnu hirugiju, Službu za pedijatrijsku intenzivnu negu i lečenje i Službu za zglobno koštanu traumu.

 

Hvala kolegama na transferu znanja i srdačnom prijemu.

Pored stručnih poseta zdravstvenim institucijama, učenici su posetili i sajam obrazovanja u Beogradu.

ŠTA UPISUJEŠ? - 15. Međunarodni sajam obrazovanja –EDUfair™ 2018, 9. i 10. mart, Hotel Crowne Plaza, Beograd

Ako propustiš ova dva dana, kako ćeš znati da li si izabrao pravi fakultet?  http://www.edufair.rs/

EDUfair™ već 15 godina pomaže mladima iz Srbije i regiona u njihovom izboru obrazovanja i budućih karijera. Poseta sajmu je omogućila učenicima, da se na jednom mestu upoznaju sa programima preko 100 srednjih škola i fakulteta iz Srbije i inostranstva, državnih i privatnih.