SVETSKI DAN PARKINSONOVE BOLESTI

Svetski dan Parkinsonove bolesti obeležava se svake godine 11. aprila, kako bi se skrenula pažnja javnosti na probleme sa kojima se suočavaju oboleli, njihove porodice, ali i rušenja predrasuda šire zajednice.  Svetski dan Parkinsonove bolesti je dan kojim se obeležava rođendan engleskog lekara Sir Jamesa Parkinsona, po kome je dobila ime Parkinsonova bolest koju je on opisao u svojoj knjizi.

Procenjuje se da u Srbiji od ove bolesti boluje oko 25.000 ljudi, dok u Evropi ovaj zdravstveni problem ima dva miliona ljudi. Češće obolevaju muškarci, nego žene.

Simptomi bolesti ?

Bolest se polako razvija i može proći nekoliko meseci, pa i godina dok bolesnik ustanovi da ima tegobe.  Osnovni simptomi ove bolesti su usporenje i osiromašenje pokreta, tremor (drhtanje), rigor (ukočenost mišića ruku, nogu i vrata) i bradikinezija (usporenje pokreta) , a poremećaji pokreta nastaju zbog smanjenja nivoa hemijske supstance dopamina u mozgu pacijenata sa Parkinsonovom bolešću.

 Kod bolesnika je karakterističan polupognuti stav celog tela, sa nogama savijenim u kolenima i rukama savijenim u laktovima.

Lečenje

Ne postoji lek koji dovodi do izlečenja, ali se bolest uz redovno uzimanje terapije može uspešno kontrolisati.

Rano otkrivanje Parkinsonove bolesti i rana intervencija je izuzetno važna kako bi se usporila progresija simptoma te olakšao svakodnevni život bolesnika.

Terapija Parkinsonove bolesti

Rehabilitacija obolelih od Parkinsonove bolesti podrazumeva primenu sledećih procedura :

    -  kineziterapija,

    -  radna terapija,

    -  logopedski tretman

Ciljevi kineziterapije:

 

  • Povećanje obima pokreta svih zglobova,
  • Utvrđivanje problema ravnoteže,
  • Porast i održavanje respiratornog kapaciteta,
  • Opšta relaksacija,
  • Reedukacija hoda,
  • Vežbe aktivnosti iz svakodnevnog života,
  • Obezbeđivanje mobilnosti pacijenta,
  • Obezbeđivanje maksimalne funkcije
  • Sprečavanje deformiteta