Vršnjačka edukacija - saradnja sa školskim centrom " Dositej Obradović"

Vrsnjacka edukacija uz prikaz osnovnih metoda zavijanja određenih segmenata čovečijeg tela.