Započnite čas sa osmehom

Đaci đacima transferišu znanje putem transfera pacijenta

Učenice prvog razreda 1.2, iz odeljenja fizioterapeutski tehničari, su "komšijama", drugom razredu 2.03 odeljenja, u susednom kabinetu Zdravstvene nege prikazali tehnike transfera pacijenata koje su uspešno savladale u okviru programa medicinske rehabilitacije. Čas je nadasve bio poučan, interesantan i inovativan:)

Nadamo se da će prikazane tehnike, učenici sa smera medicinska sestra tehničar  moći uspešno da primene u okviru svoje struke.

"Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati."    Jovan Jovanović Zmaj

Hvala Nadji, Anji i Anamariji

Možete videti primere na sledećim linkovima:

Iz sedećeg u ležeći položaj

Iz ležećeg u sedeći položaj

Iz dorzalnog u ventralni položaj